Person data politik

1.    Vi værner om dit privatliv

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Susanne Worm behandler og sikrer dine personoplysninger.

Susanne Worm er ansvarlig for alle personoplysninger, som du giver os. For Susanne Worm er det vigtigt, at du som kunde skal føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside, og beskyttelse af dit privatliv er et vigtigt spørgsmål, som vi tager særligt hensyn til i alle vores forretnings processer.

For at du skal kunne gøre brug af vores tjenester, har vi behov for at indsamle og behandle dine personoplysninger. Denne politik vedrørende personoplysninger indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler, opbevarer og håndterer dine personoplysninger.

2.    Dataansvarlig

Susanne Worm er dataansvarlig for de personoplysninger, der afgives på vores hjemmeside, og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.

Som dataansvarlig har Susanne Worm ansvaret for alle de personoplysninger, du giver os, eller som vi indsamler eller får i forbindelse med du abonnerer på nyhedsbreve eller køber et forløb hos Susanne Worm.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Enkeltmandsvirksomhed Susanne Worm

Automatikvej 1, 3.

2860 Søborg

E-mail: Susanneworm@susanneworm.dk

CVR-nummer: 34993408

3.    Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Oplysninger, som vi kan indsamle direkte fra dig, omfatter dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt kommentarer du måtte sende til os. Se mere under punkt 4 nedenfor.

4.    Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Behandling med dit samtykke
Ved at afgive dine personoplysninger for at tilmelde dig til nyhedsbreve eller køber et forløb hos Susanne Worm, godkender og accepterer du, at Susanne Worm behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik vedrørende personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Susanne Worm. I sådanne tilfælde kan Susanne Worm ikke længere behandle dine personoplysninger til særlige formål, som du har givet dit samtykke til. Se mere under punkt 8 nedenfor.

Behandling for at opfylde vores forpligtelser over for dig
Dine personoplysninger bruges af Susanne Worm til at opfylde vores forpligtelser over for dig og yde dig den bedst mulige service. Det kan f.eks. være ved at sende nyhedsbreve til dig.

Behandling, der er nødvendig med henblik på vores søgsmålsinteresser
Dine oplysninger gemmes og bruges desuden med henblik på informations- og markedsføringsformål. Det betyder, at vi med henblik på vores kommercielle interesser kan bruge dine personoplysninger til at kontakte dig via forskellige former for informations- og markedsførings-kanaler.

5.    Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Med henblik på at opfylde de formål, hvortil oplysningerne indsamles, kan dine personoplysninger registreres, opbevares (lagres), bruges og overføres til vores underleverandører som angivet nedenfor.

Vi anvender cookies og andre værktøjer til webanalyse f.eks. Google Analytics, til at indsamle oplysninger om dig automatisk, når du bruger Susanne Worm’s hjemmeside og levere en bedre oplevelse på Susanne Worm’s hjemmeside.

Dine personoplysninger gemmes primært i Danmark og EØS-området. Via f.eks. Google Analytics fremsendes oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside også til Google i USA med henblik på at indsamle webstatistik. Dine oplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at udføre vores tjenester (f.eks. opfylde en aftale med dig eller levere nyhedsbreve) eller så længe det er fastsat ved lov.

6.    Hvem overfører vi dine oplysninger til?

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores underleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Susanne Worm i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne politik vedrørende personoplysninger, og dermed kan have midlertidig adgang til dine personoplysninger. Dette sker altid i henhold til en skriftlig leverandøraftale om personoplysninger, der sikrer, at behandlingen foretages iht. Susanne Worm’s anvisninger. Derudover kræver vi, at vores underleverandører anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og slette dine personoplysninger inden for en rimelig tid, efter de har udført deres opgave.

Såfremt dine oplysninger overføres til tredjelande (f.eks. USA), sikrer vi, at nogle af de følgende juridiske sikkerhedsforanstaltninger finder anvendelse: beslutningen om at et land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, Privacy Shield mellem EU og USA, standardkontraktklausuler eller dit samtykke. Oplysninger overføres aldrig til tredjelande uden nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger.

For at opretholde den bedst mulige service vil oplysningerne blive videregivet til underleverandører, der er engageret af os. Dette betyder for eksempel,

  • at dine oplysninger er gemt hos vores leverandører af IT-tjenester
  • at oplysninger om dit besøg på vores websted overføres til Google i USA via Google Analytics, oplysninger om sikrende retsmidler findes på support.google.com,
  • at personoplysninger kan videregives om nødvendigt iht. gældende lov eller myndighedernes krav med henblik på at varetage Susanne Worm’s juridiske interesser eller at opklare, forhindre eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

Ud over det ovennævnte formidler/sælger/udveksler vi aldrig dine oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for Susanne Worm.

7.    Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab samt mod uautoriseret ændring, videregivelse eller adgang til oplysningerne.

8.    Rettigheder til dine personoplysninger

  • Korrektion, tilføjelse eller sletning – du har altid ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at anmode om, at vi korrigerer eller opdaterer dine personoplysninger eller sletter visse personoplysninger.
  • Begrænsning af forarbejdning og dataportabilitet – under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Du har også ret til at få adgang til dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til overførsel til en anden dataansvarlig.
  • Forespørgsler og klager – hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger, der opbevares af os, eller spørgsmål om denne politik vedrørende personoplysninger, bedes du kontakte os (for kontaktoplysninger, se punkt 2 ovenfor).

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: susanneworm@susanneworm.dk

Du bedes kontakte os, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger; så vil vi gøre vores bedste for at imødegå dine klager. Dit privatliv er meget vigtigt for os, og vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Hvis vi imidlertid efter din opfattelse, ikke opfylder dette løfte, gør vi opmærksom på, at du også har ret til at indgive en klage til datatilsynet eller anden myndighed, der etableres i fremtiden.